Privatlivspolitik

Dataansvar

Foreningen af Energi- og Miljøjournalister behandler persondata og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der fortæller dig, hvordan Foreningen af Energi- og Miljøjournalister behandler dine data.

Foreningen af Energi- og Miljøjournalister er dataansvarlig i henhold til den fælleseuropæiske Persondataforordning, og Foreningen af Energi- og Miljøjournalister sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Inden for dette ansvar behandles modtagne data af Foreningen af Energi- og Miljøjournalisters bestyrelse. I det omfang data deles med eksterne leverandører, sker det inden for rammerne af en databehandleraftale.

Foreningen af Energi- og Miljøjournalister sikrer fair og transparent databehandling. Når Foreningen af Energi- og Miljøjournalister beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser Foreningen af Energi- og Miljøjournalister dig om, hvilke data Foreningen af Energi- og Miljøjournalister behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Behandling af persondata

Foreningen af Energi- og Miljøjournalister anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

Kategorier for behandling af persondata

Foreningen af Energi- og Miljøjournalister anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

De kategorier af databehandling, Foreningen af Energi- og Miljøjournalister anvender, omfatter:

– Cookies på hjemmesiden

Der registreres et unikt ID, IP-nummer, geografisk placering, tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon samt dit samt hvilke sider du klikker på (interesser).

– Almindelige personoplysninger

Ved medlemskab registreres der et medlemsnummer, navn, dit arbejde, adresse, postnummer, by, telefonnummer, e-mail og evt. betalingsoplysninger (registrerings- og kontonummer)

Formål

Foreningen af Energi- og Miljøjournalister indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Herunder ved:

– Indmeldelse og kontingentopkrævning – og betaling

– Kommunikation gennem nyhedsbreve og FEM formidler

– Cookies på hjemmesiden

– Medlemsoversigt på hjemmesiden

Foreningen af Energi- og Miljøjournalister behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til disse formål. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os og derfor indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål.

Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for Foreningen af Energi- og Miljøjournalisters forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, Foreningen af Energi- og Miljøjournalister behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Samtykke

Foreningen af Energi- og Miljøjournalister beder om dit samtykke, inden Foreningen af Energi- og Miljøjournalister behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre Foreningen af Energi- og Miljøjournalister har et lovligt grundlag for at indhente dem. Foreningen af Energi- og Miljøjournalister oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne nedenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Foreningen af Energi- og Miljøjournalister videregiver ikke dine persondata til andre aktører uden dit samtykke.

Sletning

Foreningen af Energi- og Miljøjournalister sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Persondata på medlemmer eller købere af ydelser slettes 1 år efter sidste kontingentbetaling eller køb.

Sikkerhed

Foreningen af Energi- og Miljøjournalister har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Tekniske og organisatoriske foranstaltninger

Foreningen af Energi- og Miljøjournalister har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Der benyttes kun software uden kendte sikkerhedshuller og Foreningen af Energi- og Miljøjournalister sørger løbende for at holde vores software opdateret.

Ved tilknytning af nye bestyrelsesmedlemmer gennemgås denne privatlivspolitik og IT-sikkerhedspolitikken samt de standardprocedurer, der er knytte til disse. Dette gøres for at indskærpes hvordan det enkelte bestyrelsesmedlem skal agere ift. Foreningen af Energi- og Miljøjournalisters interne sikkerhedsprocedurer.

Brug af cookies

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. Nedenfor er uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies

fem-2004.dk anvender “cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger og udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies.

Hvis du sletter eller blokerer cookies kan du risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

fem-2004.dk indeholder cookies fra tredjeparter. Det drejer sig Google Analytics.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data Foreningen af Energi- og Miljøjournalister behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad Foreningen af Energi- og Miljøjournalister anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe Foreningen af Energi- og Miljøjournalister opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig, i det omfang Foreningen af Energi- og Miljøjournalister videregiver data i Danmark og i udlandet. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til Foreningen af Energi- og Miljøjournalister. Vores kontaktoplysninger finder du til sidst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet. Hvis du mener, at de persondata, Foreningen af Energi- og Miljøjournalister behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil Foreningen af Energi- og Miljøjournalister have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder f.eks., hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som Foreningen af Energi- og Miljøjournalister indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte Foreningen af Energi- og Miljøjournalister, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger Foreningen af Energi- og Miljøjournalister, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger Foreningen af Energi- og Miljøjournalister for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Klager om vores datahåndtering kan ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

Kontaktoplysninger

Kontaktperson: Julie Søgaard

Adresse: Højstens Allé 5, 2605 Brøndby

Telefonnr.: 40380363

email: formand@fem-2004.dk

Denne politik er sidst opdateret 23. juni 2021

Denne side bruger cookies. Ved fortsat brug af denne side, accepterer du vores brug af cookies  Læs mere