KOM MED FEM TIL SAMSØ!

To-dags event med fokus på EU-projektet Night Light, vedvarende energi-ø, cirkulær økonomi og batterier

 FEM har den store fornøjelse at invitere medlemmer med på en to-dags pressetur til Samsø i samarbejde med EU-projektet Night Light og Samsø Energiakademi

onsdag d. 15. maj - torsdag d. 16. maj 2019

Omdrejningspunktet for turen bliver EU-projektet Night Light, der i samme uge afholder workshops og diskussioner blandt peers. Søren Hermansen, der er direktør for Samsø Energiakademi, fortæller om Vedvarende Energi-ø version 2.0 og 3.0 ligesom han vil præsentere det nye initiativ, Folkedybet, mens der lægges op til en god snak om pressens rolle i den grønne omstilling. Biosamfund Samsø præsenterer deres arbejde med cirkulær økonomi og bæredygtighed for os og så skal vi et smut ned på Ballen Havn for at se det nye batterianlæg, der er en del af EU-projektet SMILE, (Smart Island Energy Systems) der skal sikre øget fleksibilitet gennem energilagring og intelligent styring af energiforbrug.

Der er begrænset deltagerantal, og da arrangementet er sponseret af lokale projekter, vil (aktive) journalister have fortrinsret. Såfremt der er ledige pladser, bliver disse tildelt andre medlemmer efter først-til-mølle-princippet.

Tilmeldingsfrist er 30. april kl. 12.

Da Samsø er en ø, er det begrænset med offentlig transport, så vi foreslår, at deltagere medbringer enten cykel eller bil. Hvis man har en bil, og gerne vil have den fyldt op, så hjælper vi med at koordinere.

Hvis hverken cykel eller bil er muligt, så kan en telebus rekvireres til at hente og bringe en ved færgen. Det koster 30 kr. per tur. Transport mellem Energiakademiet og hotel er kun ca. 2½ km, så det er muligt at gå, bare husk at I har bagage med. Og husk fornuftigt fodtøj, vi skal også ud i naturen!

Færger m.m.

Der er to færger til Samsø, en fra Kalundborg på Sjælland, og en fra Hou i Jylland. Der sørges selv for transport til og fra de respektive havne. Det er dog utroligt nemt at komme både til og fra Samsø, ligesom der er tog, letbane (hvis man kommer fra Aarhus) og busser, der kører lige til færgen.

Fra Jylland: Afgang fra Hou onsdag d. 15. maj kl. 9.30 med ankomst i Sælvig en time senere. Der er ca. 8 km til Energiakademiet. Retur til Hou torsdag d. 16. maj kl. 18.15 eller 20.45.

Fra Sjælland: Afgang fra Kalundborg onsdag d. 15. maj kl. 8.50 med ankomst i Ballen Færgehavn kl. 10.20. Der er ca. 2 km til Energiakademiet. Retur til Kalundborg torsdag d. 16. maj kl. 17.35 eller 21.05.

Samsø Turistbureau hjælper med færgebilletter, når vi har en samlet deltagerliste, så husk at oplyse, hvilke afgange I ønsker at benytte. I kan selvfølgelig også komme både tidligere og senere, hvis I ønsker det, så booker I bare selv. 

Tilmelding til: kjensen356@gmail.com

Ved tilmelding skal følgende oplyses:

  • Navn og titel
  • Medie, Firma
  • Hvilken færgeafgang I vil med for begge dage
  • Hvilket transportmiddel I benytter, e.g. cykel, bil eller gående (dette skal rederierne bruge til billetter)
  • Har I evt.plads i bilen? Eller ønsker I en plads? Vi hjælper med at koordinere
  • Særlige ting, der bør oplyses, e.g. ønsker om vegetarmad, allergier eller andet

 

Foreløbigt Program:

Onsdag d. 15. maj                     Kl. 10.30-11.00: Ankomst Samsø Energiakademi, Strandengen 1, Ballen

                                                      Kl. 11.00: Velkomst ved Søren Hermansen og Region Midtjylland

                                                      Kl. 12.00: Afgang til Ballen Havn

                                                      Kl. 12.15: frokost

                                                      Kl. 13.15: Retur til Energiakademiet

                                                      Kl. 13.30: Præsentationer, Night Light Samsø (program følger)

                                                      Kl. 16.00: Søren Hermansen og pressegruppen

                                                      Kl. 17.30-18.00: Indkvartering, Rum&Rooms i Brundby

                                                      Kl. 20.00: Middag, Rum&Rooms

 

Torsdag d. 16. maj                    Kl. 8.30/9.00: Morgenmad

                                                      Kl. 10.00: Sightseeing tur på Samsø, gå-tur i Nordby Bakker

                                                      Kl. 12.00: Frokost

                                                      Kl. 13.00: Retur til Samsø Energiakademi

                                                      Kl. 13.30: Biosamfund Samsø præsentation

                                                      Kl. 15.00: Batterianlæg på Ballen Havn

                                                      Kl. 17.00: Pressemøde Night Light Samsø, officiel præsentation

                                                      Kl. 17.30: Programmet slutter  

 

BAGGRUND OM NIGHT LIGHT PROJEKTET:

EU-projektet NIGHT LIGHT (https://www.interregeurope.eu/nightlight/)

Løbetid 5 år, Faseopdelt; Fase 1 2017 - 2019; fase 2: 2020 - 2021

 NightLight blev startet af provinsen Frisland. Regionens hovedstad, Leeuwarden, var Europæisk Kulturhovedstad 2018 med et program, der involverede hele regionen og byggede kraftigt på de specifikke kvaliteter og kulturarv af dette landdistrikt. En af disse fremhævet regionale kvaliteter er "mørke" af sin natur og naturområder. 

For at sikre "legacy" af indsatsen under kulturhovedstadsåret 2018, ønsker provinsen at styrke "sin politiske indsats for at beskytte den mørke himmel og mindske det stigende pres af lysforurening i regionen - ved at lære af og samarbejde med andre EU-regioner, der beskæftiger sig med samme sag.

Projektpartnerskabet er blevet udviklet på flere områder. Blandt andet fra netværket af EU-kulturhovedstæder (ECoC), hvor to partnere, som også beskæftiger sig med beskyttelse af den mørke himmel og bæredygtige landskaber i deres ECoC program: Matera/Basilicata og Aarhus, repræsenteret ved dets bæredygtighedsoperatør, Samsø Energiakademi. 

Målsætning:

Det overordnede mål er at forbedre og udvikle regionale politikker til forebyggelse af lysforurening, bevarelse af den mørke himmel og bæredygtig udnyttelse af de mørke områder, især i naturområder og sårbare landskaber.

Til støtte for dette overordnede mål, har projektet opsat følgende delmål:

- Identificere og udveksle regionale politiske værktøjer, praktikker og projekter relateret til belysningsteknologi, uddannelse og mobilisering af regionale samfund og aktører, der ønsker at beskytter og udnytte den mørke himmel bl.a. gennem øko- og astro-turisme.

- Udvikle konkrete, realistiske, stakeholder-støttede handlingsplaner for hver region, for herigennem at introducere en pakke af regionalpolitiske værktøjer, praktikker og projekter i de respektive regionale politikker, som vil bidrage til en reduktion af lysforurening og styrke en bæredygtig udnyttelse af den mørke nattehimmel 

- At opsamle og sprede de opnåede erfaringer i løbet af projektet til andre EU-regioner.

Arrangør Foreningen af Energi- og Miljøjournalister
Dato 15-05-2019
Klokken 10:30
Tilmeldingsfrist 30-04-2019
Sted Samsø
Tid 15.-16. maj
Pris gratis deltagelse, mad og overnatning